1. Atsakomybės apribojimas

1.1 Visa atsakomybė už pateikiamos informacijos teisingumą ir atitikimą LR įstatymams tenka informaciją pateikusiems asmenims. Tinklalapio naudotojai joje pateiktą medžiagą naudoja išimtinai savo nuožiūra, prisiimdami visą riziką, susijusią su jos naudojimu ar pritaikymu, patys atsako už žalą, padarytą jų sveikatai, turtui, kompiuterinei sistemai, trečiųjų asmenų teisėms, taip pat prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.

1.2 Administratorius stengiasi užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, tačiau neatsako šių paslaugų nepertraukiamumą ar kitokius paslaugos teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl Administratoriaus kaltės.

1.3 Administratorius neatsako už tinklalapyje pateikiamos informacijos (taip pat ir už joje pateiktas nuorodas į kitus tinklalapius) turinį, jo nekontroliuoja ir nedaro kitos įtakos. Visa atsakomybė už talpinamos informacijos teisingumą, atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams tenka ją pateikusiam asmeniui.

1.4 Naudotojas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.

 
 
 
 
 
Statistika
Naudotojų: 1688
Svetainių: 5633
Užsiregistravo vakar: 0
Atsitiktinė svetainė:
odiniaisunys.lt
Mes internete
Facebook puslapis
WordPress Linux Blogas
Infobalt Nariai

© 2005 - 2013 Hostingas.in